คลังสินค้าและการกระจายสินค้า

คลังสินค้าของนากาเซ่ (ประเทศไทย) อยู่ตามจุดต่างๆใกล้กันพื้นที่อุตสาหกรรม เรามีทีมที่มากประสบการณ์ในการนำเข้าและส่งออกสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นข้อดีในการแข่งขันในมุมมองของห่วงโซ่อุปทานโดยรวม

ในปี 2022 บริษัทนากาเซ่ถูกจัดอันดับเป็นผู้กระจายสินค้ามากที่สุดเป็นลำดับที่ 4 จาก 100 ลำดับแรกของผู้กระจายสินค้าเคมีภัณฑ์ของโลก ซึ่งถูกจัดลำดับโดน ICIS แต่ถ้าเทียบฝนลำดับภูมิภาคนากาเซ่เป็นผู้กระจายสินค้าลำดับที่ 1 ในเอเชียแปซิฟิกและเป็นลำดับ 9 ในอเมริกาเหนือ และลำดับที่ 24 ในยุโรป ซึ่งลำดับนี้มาจากผลรวมของการขายของบริษัทในเครือ