ห้องปฏิบัติการวิจัยสำหรับแพ็คเกจจิ้ง

วิเคราะห์ และ ทดสอบ
เรามีห้องปฏิบัติการเพื่อที่จะทดสอบและวิเคราะห์บรรจุภัณฑ์ไปพร้อมๆกับสินค้าอาหารของคุณ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์
เราสามารถแนะนำแนวทางที่เหมาะสมหรือการออกแบบลายพิมพ์สำหรับบรรจุภัณฑ์ของคุณ
งานตัวอย่าง
เราสามารถพัฒนาตัวอย่างสำหรับงานสินค้าของท่านก่อนที่จะผลิตจริง
การระบุปัญหา
เรามีประสบการณ์อันยาวนานในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เรามีพันธมิตรในหลายๆพื้นที่ เราสามารถให้ตำตอบสำหรับปัญหาของบรรจุภัณฑ์ของท่านได้
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เราพัฒนาสินค้าตามแนวคิด SDGs ร่วมกับพันธมิตรเพื่อแนวทางการรักษโลก